Logopedie spitst zich toe op de preventie, onderzoek en behandelingen van stoornissen en problemen op het gebied van spraak, taal, leren en gehoor.

De logopedie neemt kennis en methodes uit verschillende wetenschappen zoals o.a. psychologie, opvoedkunde en taalwetenschappen. Daarom werkt de logopediste ook nauw samen met andere deskundigen: de NKO-arts (neus, keel en oor), psycholoog, school, tandarts, enz.

De logopediste behandelt de patiënt aan de hand van therapieën, die specifiek op de stoornis gericht zijn. Deze therapieën vinden meestal plaats bij de logopediste zelf of op school.