Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste stoornissen en beperkingen binnen elke leeftijdsgroep.

 • Kinderen
  • Articulatieproblemen (uitspraak, toonhoogte,…)
  • Slikproblemen
  • Afwijkende mondgewoonten (duimzuigen, open monden,…)
  • Taalproblemen (spreken en begrijpen)
  • Leerproblemen op het gebied van lezen, schrijven en rekenen (dyslexie, dysorthografie, dyscalculie)
  • Problemen rond aandacht en concentratie