Doelgroepen logopedie

Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste stoornissen en beperkingen binnen elke leeftijdsgroep.

 • Kinderen
  • Articulatieproblemen (uitspraak, toonhoogte,…)
  • Slikproblemen
  • Afwijkende mondgewoonten (duimzuigen, open monden,…)
  • Taalproblemen (spreken en begrijpen)
  • Leerproblemen op het gebied van lezen, schrijven en rekenen (dyslexie, dysorthografie, dyscalculie)
  • Problemen rond aandacht en concentratie
  • Stoornissen ten gevolge van gespleten lippen, gehemelte of tandkassen
  • Gehoorstoornissen
 • Volwassenen en jongvolwassenen
  • Verworven taalstoornissen (afasie)
  • Slikstoornissen
  • Taal- of spraakstoornissen bij het uitoefenen van een beroep of leercontract
  • Gehoorstoornissen